HET RECHT VAN DE LOGICA

VOORWAARDEN VOOR EEN VREEDZAME SAMENLEVING

(HOOFDPAGINA)

Deze website geeft informatie over het boek Het recht van de logica. Het boek onderzoekt de logische gevolgen van de afspraak die gemaakt moet zijn om te kunnen communiceren. In het bijzonder de gevolgen voor het recht. Het laat zien dat de huidige samenleving gekenmerkt wordt door structureel gebruik van geweld. Het laat zien dat het geweldgebruik niet deugdelijk is gemotiveerd, en hoe het recht veranderd moet worden om het gebruik van geweld tot een minimum terug te brengen. Het doet aanbevelingen voor geleidelijke verwezenlijking van een meer vreedzame samenleving.

U gaat naar de gewenste informatie door met de linkermuisknop op de rood of paars onderstreepte tekst te klikken.

Inleiding.
Beschrijvende inhoudsopgave.
Samenvatting.
Het recht van de logica.
Aanbevelingen.
Bibliografische gegevens.
In het Engels zijn beschikbaar Communication and norms (pdf, 450 kB), en Governed by lies (pdf, 18 MB).
In het Nederlands zijn beschikbaar Wellinks meineed (pdf, 7 MB) en Valse pretenties (pdf, 1,3 MB).

Communication and norms gaat over communicatie, de premissen van communicatie, en de normatieve implicaties van communicatie. Het is een verbeterde versie van de corresponderende delen van Het recht van de logica.

Governed by lies is een verslag van een onderzoek naar het functioneren van het openbaar bestuur, de gevolgen van valse pretenties, en van pogingen om die verborgen te houden. Het geeft een verklaring van de geschiedenis van de afgelopen eeuw. Het concludeert dat radicale maar logische maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoordelijk openbaar bestuur mogelijk te maken en af te dwingen, en om rampen te voorkomen.

Wellinks meineed is een bijproduct van Governed by lies. Het is een rapport over de meineed van Wellink bij zijn beantwoording van vragen van de Commissie De Wit, over de taakuitvoering van Wellink, De Nederlandsche Bank en andere autoriteiten in de jaren voorafgaand aan de financiŽle crisis van 2008, en over maatregelen die nodig zijn om soortgelijke rampen te voorkomen.

Valse pretenties laat door evaluatie van ca. 90 begrippen op het gebied van communicatie, mens en samenleving zien dat mensen zich veel en veel te veel aanmatigen. Het laat zien dat de organisatie van de samenleving is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen. Het laat zien dat deze constateringen de huidige wantoestand van de mensheid verklaren. De hoofdconclusie is: als de mensheid wil overleven, dan moet arrogantie plaats maken voor bescheiden≠heid.

The following publications are available in English:
Communication and norms (pdf, 450 kB), en
Governed by lies (pdf, 18 MB).

Communication and norms discusses communication, its premises, and its normative implications.

Governed by lies is the report of an effort to understand society and history, and learn from it. It presents observations, analysis and corrective measures.


Deze pagina is gewijzigd in november 2022.